Termografering

Vi har nu möjlighet att hjälpa Er med termografering av byggnad och elanläggning

 

Vad är termografering? Och hur kan hot lesbian porn det hjälpa mig?

Termografering är ett visuellt sätt att detektera temperaturskillnader, stora som små.

Exempel

- Värmeläckage, Exempel, vindsutrymmen där man misstänker värmeläckage igenom bristfällig isolering. Vi tar fram ett visuellt rapportmaterial som beskriver eventuella värmeläckage i isoleringen. Varmluft som sipprar upp ur isoleringen på en kall vind kan medföra att kondens bildas på undertaket med svamp och mögel påväxt som följd.

  • Värmeläckage huskropp, dörrar, fönster, vinklar och cartoon porn vrår
  • Kallras, celebrity sextapes drag och fuktskador
  • Värmeläckage isolering hentai porn vindar
  • Värmeslingor, kontroll av ett värmegolv, hur ligger slingorna?Avbrott eller läckage på slinga?
  • Frysrisk rörledningar?

- Eltermografering, Mätning i ställverk eller central. Vi utför en beröringsfri mätning som innebär att mätning genomförs med fördel under drift. En mätning av skenstam eller säkringshållare kan påvisa förhöjda temperaturer, varmgångar. Ett dåligt draget förband eller dåligt ansluten kabel kan orsaka katastrofala följder i ett ställverk. Genom att göra en termografisk mätning kan man upptäcka eventuella fel och därmed också även förebygga stora skador.

  • Termografering gay movies hittar fel och åtgärd kan utföras innan skada uppstått
  • Termografering ökar brandsäkerheten
  • Termografering ger Teen Porn Er en ekonomisk fördel genom att undvika omedvetna driftavbrott.

- Även inom sjukvård/djurvård kan det vara tillämpbart då buy nolvadex man kan mäta temperturskillnader vid tex en inflammation, detta är dock inget vi åtar oss :-)

 

Exempelbilder

Värmegolv i hall, man kan tydligt se slingorna och även se eventuellt avbrott.

 

 

Bild tagen på isolering på vind där man tydligt kan se varmluft som sipprar fram i isoleringen.

 

Bild tagen på central där man kan se att några cartoon porn pics av säkringarna har en högre belastning än övriga.

En varmgång skulle synas porn cartoon väldigt tydligt med stora temperaturskillnader.

 

Eventuella otätheter runt luckor, dörrar, fönster med mera är lätt att hitta.

Bild tagen på en lucka ut mot en vind där det är något otätt vid luckans kant.